A.S. Neil Summerhill School

Summerhill School
Leiston
Suffolk
IP16 4HY
UK

Summerhill School
Leiston, Suffolk
IP16 4HY ,UK
http://www.summerhillschool.co.uk

Głównym celem Szkoły Summerhill jest pozwolenie dzieciom na rozwój w ich własnym tempie oraz na to, by odkrywały swoje zainteresowania. Summerhill jest społecznością demokratyczną, w której każda osoba, dziecko czy dorosły, posiada wpływ na sposób funkcjonowania szkolnej społeczności. Cotygodniowe spotkania szkolne umożliwiają dzieciom nauczenie się roztropnego ustanawiania zasad panujących w społeczności oraz sposobu głosowania nad nimi.

Summerhill jest społecznością liczącą około stu osób. Większość to dzieci w wieku pomiędzy 5 a 18 rokiem życia. Resztę stanowią nauczyciele, opiekunowie i pracownicy.

W szkole dostępny jest szeroki wybór przedmiotów, do poziomu GCSE i powyżej niego (*angielskie państwowe egzaminy dla uczniów w wieku 16 lat). Na początku każdego semestru starsi uczniowie zapisują się na zajęcia i przygotowywany jest plan lekcji. Mimo to nie ma żadnego przymusu uczestniczenia w nich.

Reportaż telewizji Euronews o szkole summerhill

Szkoła Summerhill została utworzona w 1921 roku, przez A. S. Neilla. Założenia, na których oparty jest system Summerhill – wolność i samorządność oraz prawo do decydowania dzieci o sobie – sprawiły, że szkoła zmagała się przez ponad osiemdziesiąt lat z presją środowiska. Dziś Summerhill jest sprawnie prosperującą społecznością demokratyczną, a jej przykład pokazuje, że gdy pozwoli się dzieciom być sobą, stają się one pewne siebie, tolerancyjne i liczące się z innymi.

Więcej informacji o szkole Summerhill w języku polskim znajdziesz tutaj: https://summerhill.pl

***

Sudbury Valley School

The Sudbury Valley School
2 Winch St., Framingham
MA 01701, USA
sudburyvalley.org

Myśl o założeniu wolnej od przymusu i presji szkoły zainicjowała grupa niezadowolonych rodziców, którzy tak motywowali swoje działanie: Łączyło nas głębokie przekonanie, że istniejący obecnie system edukacji uczyni naszym dzieciom nieodwracalne szkody. W Sudbury Valley nasze dzieci będą miały tylko takie zajęcia, jakie same zainicjują. 

Podobnie jak w Summerhill dzieci mają dużą wolność w wyborze spędzania czasu wolnego i decydowania o sobie. Mimo to okazuje się, że efektywność szkoły według kryteriów tradycyjnej szkoły jest bardzo wysoka, gdyż absolwenci Valley w 52% kończyli college lub uniwersytet ze stopniem licencjata lub magistra. Takie wyniki są efektem uwolnienia dziecięcych pasji i zainteresowań, na które przeznaczały większość swojego czasu.

Szkolny system demokratyczny

Szkoła charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętym i sprawnie działającym systemem samorządności uczniów i personelu. W efekcie mimo dużej swobody w szkole panuje wysoki poziom zachowania, którego głównym wyznacznikiem jest szacunek wobec innych. 


Zasady zachowania określa zbiór przepisów, które zostały wprowadzone decyzją walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenia to zebrania społeczności szkolnej, w których mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie. Interesująca jest procedura rozwiązywania sporów oraz doniesień o wykroczeniach. Przewiduje ona wnoszenie  do wybranej przez społeczność korporacji sędziowskiej skarg na piśmie. W następnym etapie prowadzone jest dochodzenie, na koniec którego może zostać wniesione oskarżenie. Kolejnym etapem jest proces, ale jeśli np. oskarżony się przyzna do winy, wówczas nie trzeba prowadzić procesu, ale wyznacza się karę, która jest zwykle dość łagodna i proporcjonalna do szkody. Często kończy się na upomnieniu lub szczerej opartej na przyjaźni rozmowie, by poznać prawdziwe motywy nieprzepisowego zachowania dziecka.

Odpowiedzialne spełnione życie

Jeśli przyjąć, że celem edukacji powinno być wykształcenie szczęśliwych, odpowiedzialnych i spełnionych ludzi to Sudbery Valley w pełni realizuje ten postulat. Uczniowie podkreślają to w procedurze uzyskiwania dyplomów, która polega na udowodnieniu społeczności szkolnej, że jest się gotowym prowadzić odpowiedzialne życie. Uczniowie przekonują, że w Sudbery Valley School poczucie porażki, smutku czy pęta uzależnienia zostały zastąpione przez uczucia szczęścia, dobrego samopoczucia i sukcesu.

To jaka atmosfera panuje w Sudbury Valley School najlepiej oddają wypowiedzi uczniów. Jedną z nich stanowi praca dyplomowa ucznia tej szkoły Przeczytaj >>

Sudbury Valley School liczy ok. 180 uczniów. Powstała we Framingham koło Bostonu w 1968 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do dzisiaj.

***


Zobacz jak funkcjonuje Sudbury Valley School !

Film pokazuje, jak dzieci rozwijają w szkole swoje pasje i zainteresowania w sposób naturalny. Dzieci wybierają jakiej aktywności poświęcić czas korzystając z bogatej oferty szkoły. Jedni w danym czasie wolą malarstwo, konstruowanie a inni gry i wspinaczkę:


Zobacz jak działa szkolne zebranie !

Czy uczniowie mogą kierować szkołą? Tworzyć zasady? Szkolne zebranie społeczności szkolnej to serce funkcjonowania szkoły. Każdy ma w niej głos i rzeczywisty wpływ na jej funkcjonowanie. Film pokazuje, jak to działa w praktyce:

Szkolne zebranie

Zobacz jak ustalane i egzekwowane są zasady !

Społeczność szkolna wspólnie tworzy zasady i pilnuje ich przestrzegania. Niezwykłe jest to, jak dzieci potrafią naturalnie ocenić, co jest niesprawiedliwe a co jest prawdą. Film pokazuje, jak można uzyskać pozytywne zachowanie uczniów bez autorytaryzmu:

Komisja sprawiedliwości