European Democratic Education Community (EUDEC)

Oficjalna witryna EUDEC: www.eudec.org

EUDEC jest organizacją non-profit, promującą edukację demokratyczną jako rozsądny model edukacyjny dla wszystkich państw demokratycznych. Jej członkami są osoby fizyczne, szkoły i instytucje z całej Europy, często z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji demokratycznej.

EUDEC gromadzi te doświadczenia i wiedzę i dzieli się nimi poprzez:
– informacje on-line o edukacji demokratycznej w teorii i praktyce,
– publikacje,
– konferencje, spotkania i seminaria,
– partnerstwa szkół oraz wymiany,
– możliwości odwiedzania szkół,
– wzajemne wspieranie się sieci szkół, uniwersytetów, organizacji oraz grup nowych inicjatyw.

Tym, co wyróżnia EUDEC jako organizację jest aktywna rola odgrywana przez uczniów na wszystkich poziomach – poszczególnych członków, w Radzie EUDEC, w planowaniu konferencji, w organizacji programów.

The Alternative Education Resource Organization (AERO)

http://www.educationrevolution.org

AERO została założona w 1989 roku. Misją AERO jest wywołanie rewolucji w edukacji, aby edukacja skupiona na uczniu stała się dostępna dla każdego. Jednym z obszarów specjalizacji AERO jest demokratyzacja procesów w edukacji. Równie ważne jest tworzenie sieci wszystkich form edukacyji alternatywnej.

International Democratic Education Network (IDEN)
International Democratic Education Conference (IDEC)

http://www.idenetwork.org

IDEN stands for International Democratic Education Network.
It is a network of schools, organisations and individuals all round the world that uphold such ideals as:

  • respect and trust for children
  • equality of status of children and adults
  • shared responsibility
  • freedom of choice of activity
  • democratic governance by children and staff together, without reference to any supposedly superior guide or system.

IDEC stands for International Democratic Education Conference. It is not the name of an organisation or a group. Each year the conference is organised by a different school or similar organisation that has volunteered to do so at a previous conference.

The Institute for Democratic Education in America

http://www.democraticeducation.org

IDEA, Instytut Edukacji Demokratycznej w Ameryce, jest organizacją non-profit, której misją jest pokazanie, że wszyscy młodzi ludzie mogą zaangażować się w znaczący sposób w swoje wykształcenie i zdobyć narzędzia do budowania sprawiedliwego, demokratycznego i zrównoważonego œświata. IDEA współpracuje ze społecznośœciami lokalnymi w całym kraju.

The Democratic Institute

http://www.democratic.co.il/en

Wizją Instytutu Edukacji Demokratycznej jest promowanie kultury demokratycznej w edukacji i w społeczności lokalnej. Demokratyczna kultura to kultura, która uznaje odpowiedzialność wspólnoty i pozwala rozwijać wyjątkowość każdej jednostki w społeczeństwie. Celem jest także stworzenie możliwości współpracy między ludźmi i ich otoczeniem, do promowania sprawiedliwości i zrównoważonego społeczeństwa. Instytut Edukacji Demokratycznej jest zaangażowany w modyfikację i tworzenie instytucji edukacyjnych i programów studiów w Izraelu i na całym świecie.

Sudbury-onderwijs in Nederland

www.sudbury.nl

Fundacja wspiera rozwój szkół demokratycznych wzorowanych na Sudbury Valley School w Holandii.