Na całym świecie powstaje coraz więcej szkół, w których dzieci mają prawo do decydowania o swojej nauce i rozwoju. W szkołach tych w różnym stopniu i w różnorodny sposób dzieci mogą z tego prawa korzystać.

Szkoły demokratyczne działające w wielu krajach świata, m.in. Summerhill School, Sudbury Valley School i wiele innych, od kilkudziesięciu lat udowadniają, że wolność w edukacji jest możliwa i dobrze przygotowuje do życia we współczesnym świecie.

Celem tej witryny jest inspirowanie do zmian w edukacji szkolnej w Polsce aby dzieci mogły doświadczać większej autonomii i indywidualnego rozwoju w szkole.

Jeśli jesteś rodzicem i zastanawiasz się, czy szkoła, gdzie Twoje dziecko będzie miało więcej wolności będzie dla niego właściwa, to tu znajdziesz informacje o tym jak funkcjonują takie szkoły.

Jeśli pracujesz z dziećmi i/lub młodzieżą (np. jako nauczyciel, tutor lub mentor) to tutaj bliżej poznasz charakter pracy opartej na wolności dziecka.

Jeśli rozważasz uruchomienie szkoły lub już ją prowadzisz, to tutaj znajdziesz inspiracje i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w stworzeniu warunków, w których dzieci będą miały rzeczywisty wpływ na swoją edukację.

MENU