Największym obecnym problemem w polskim (i nie tylko) społeczeństwie jest niski poziom świadomości w zakresie procesów uczenia się. Większość ludzi zna tylko jeden rodzaj szkoły – model pruski zakonserwowany PRL-owską ideologią – dla każdego dziecka obowiązkowo to samo w takim samym tempie i wymiarze czasowym, według tych samych kryteriów z udziałem nauczyciela jako źródła jedynie słusznych poleceń i niekwestionowanych osądów. Większość ludzi nie wyobraża sobie by szkoła mogła wyglądać i działać inaczej. Co więcej, znacznej części Polaków każdy model szkoły inny niż im znany jest przez nich uznawany za absurdalny. Wynika to głównie z wysokiego poziomu niepokoju przed czymś nowym i nieznanym.

Jedynym sposobem na zmianę sposobu patrzenia na szkołę jest edukacja. Jeśli chcesz zmian w polskim systemie oświaty, jeśli chciałbyś aby Twoje dzieci korzystały z wolności w edukacji to musisz działać, musisz edukować ludzi w swoim lokalnym środowisku – w miejscu zamieszkania, w pracy, w obecnej szkole swych dzieci, wśród znajomych. Bez informowania i wyjaśniania zagadnień edukacji demokratycznej nie nastąpią zmiany. To musi ktoś zrobić. Jeśli Ci zależy to działaj!

  • informuj jak funkcjonują szkoły demokratyczne
  • wyjaśniaj specyfikę procesu uczenia się i wyjaśniaj czym różni się on od nauczania;
  • wskazuj negatywne skutki działania szkoły w tradycyjnym modelu (prusko-PRL-owskim);
  • polecaj książki, filmy, prezentacje i artykuły (zobacz w menu „Materiały”)

Jakie są podstawy naukowe nowoczesnego systemu edukacji? Przykładowa literatura, w której autorzy opisują nowoczesne szkoły oraz procesy edukacyjne dostosowane do współczesnych czasów:

  • Prawa naturalne dziecka – Celine Alvarez
  • Kryzys szkoły – Jesper Juul
  • Kim jesteśmy a kim moglibyśmy być? – Gerald Hüther
  • Wszystkie dzieci są zdolne – Gerald Hüther, Uli Hauser
  • Neurodydaktyka – Marzena Żylińska
  • Kreatywne szkoły – Ken robinson