M. Montessori

Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później metodą Marii Montessori. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla Marii Montessori "szkolna ławka".

Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im...

wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Odkryła także fenomen polaryzacji uwagi u dzieci. W 1907 otworzyła przedszkole Casa Dei Bambini - Dom Dziecięcy.

Jej podobizna widniała na banknocie o nominale 1 000 lirów włoskich oraz na monecie o nominale 200 lirów.