E. Key

Szwedzka pisarka, działaczka feministyczna i pedagog. Żyła w latach 1849-1926. Jej największym dziełem jest ksiązka „Stulecie dziecka” wydana w 1900 roku.

Ellen Key była przedstawicielką naturalizmu pedagogicznego, opowiadała się za tzw. Nowym Wychowaniem. Naczelnym zadaniem pedagogiki Ellen Key było prowadzenie samodzielnej pracy uczniów wspomaganej bazą szkolną...

, biblioteczną, ogrodem, pracowniami i warsztatami. Była za maksymalnie jak największym umożliwieniem uczniom kontaktu z rzeczywistością przez różnego rodzaju zajęcia sportowe, wycieczki itp. Tak jak inni przedstawiciele Nowego Wychowania opierała się za uwzględnieniem indywidualnych cech wychowanków( dziecko miało być podmiotem) i jak najszybszym odnalezieniem ukrytych zainteresowań i uzdolnień. 

Uważała, że nauczanie przedmiotów powinno być dostosowane do pór roku i tak np. matematyka powinna być nauczana zimą, a przyroda wiosną, Żądała wychowania, które zapewniało dziecku miłość, poszanowanie i życzliwość, gdyż to dziecko jest najważniejsze.


Źródło: http://pl.shvoong.com/social-sciences/1876469-pedagogika-ellen-key-g%C5%82%C3%B3wne-za%C5%82o%C5%BCenia/#ixzz22BqaF8O4