TWÓRCY EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ

POSTACIE, KTÓRE MIAŁY NAJWIĘKSZY WPŁYW NA POWSTANIE WOLNYCH SZKÓŁ

Twórca szkoły Summerhill (od nazwy wzgórza w Anglii), która reprezentowała nowatorskie podejście w pedagogice zezwalające dzieciom na dużą swobodę w nauce, niestosowanie obowiązku szkolnego oraz wspieranie rozwoju wg indywidualnych chęci i ciekawości dziecka. Celem wychowania zdaniem Neilla jest wolność, a wolność to radość robienia tego co sprawia dziecku przyjemność z zachowaniem granic innych ludzi. 

Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później metodą Marii Montessori. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla Marii Montessori "szkolna ławka".

Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im...

Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. Janusz Korczak, właśc. Henryk Goldszmit, znany...

Szwedzka pisarka, działaczka feministyczna i pedagog. Żyła w latach 1849-1926. Jej największym dziełem jest ksiązka „Stulecie dziecka” wydana w 1900 roku.

Ellen Key była przedstawicielką naturalizmu pedagogicznego, opowiadała się za tzw. Nowym Wychowaniem. Naczelnym zadaniem pedagogiki Ellen Key było prowadzenie samodzielnej pracy uczniów wspomaganej bazą szkolną...