Szkoła Demokratyczna w Haderze została utworzona w 1978 roku przez grupę rodziców oraz młodych wychowawców, którzy dążyli do założenia szkoły dającej swoim uczniom wolność w wyborze uczenia się oraz innych działań podczas codziennego życia w strukturze demokratycznej.

Dziś, po dwudziestu latach od jej utworzenia, szkoła należy do oficjalnego Izraelskiego Systemu Szkół Państwowych, funkcjonując jako nieregionalna instytucja z około 400 uczniami w wieku 4-18 lat.

 

Szkoła zapewnia swoim uczniom atmosferę szacunku, wolności i wyboru w towarzystwie dorosłych z określoną rolą, której istotę stanowi wspieranie uczniów na ich drodze osobistego rozwoju.

Ponadto szkoła integruje także dzieci z umiarkowanym upośledzeniem rozwojowym, dzieci z trudnościami uczenia się, a także dzieci, które wcześniej w tradycyjnych szkołach nie zaadaptowały się z wielu różnych powodów.

Ze strony organizacyjnej, szkoła jest modelowana jako państwo demokratyczne: prawa uchwala się w szkolnym „parlamencie”, którego członkami są uczniowie, nauczyciele i rodzice. Różne komisje  - w których uczniowie, nauczyciele oraz rodzice służą jako przedstawiciele - są odpowiedzialne za zarządzanie codziennym życiem, podczas gdy komisja dyscyplinarna, także prowadzona przez uczniów i nauczycieli, funkcjonuje jako szkolny departament sądowy.

Więcej o szkole Hadera >>

Perspektywa pedagogiczna szkoły jest zbudowana na myśli filozofów i wychowawców takich jak Jan-Jakub Rousseau, Martin Buber, Carl Rogers oraz Janusz Korczak. Podstawą wprowadzenia demokracji do szkoły jest przekonanie, że szkoła nie tyle daje wolność, ile nie odmawia prawa do naturalnej wolności, z którą każdy człowiek się rodzi. Wolność nie jest zatem nabytkiem i do jej zdobycia nie jest wymagane nic innego oprócz przestrzegania szkolnych reguł i zachowywania się z szacunkiem wobec innych.

Szkoła Demokratyczna w Haderze jest przekonana, że aby utrzymać prawdziwe i trwałe społeczeństwo demokratyczne,  trzeba pozwolić dzieciom dorastać w środowisku, w którym będą one mogły zinternalizować wartości demokracji w praktyce a nie tylko w teorii. W Szkole Demokratycznej każdy uczeń ma okazję stworzyć swój własny osobisty świat, w relacji z innymi, biorąc odpowiedzialność za utrzymywanie społeczności przestrzegającej zasad, gdzie prawa człowieka są respektowane. To wolność wyboru pozwala dzieciom doświadczać głębokiego poczucia niezależności, suwerenności i własnej wartości. Szkoła Demokratyczna chce, aby nie odmawiano dzieciom szansy uwierzenia w to, że mają one możliwość kreowania swojego życia oraz kształtowania osobistej oraz społecznej rzeczywistości, w której żyją.

Więcej i wizji szkoły >>

Przez lata szkoła objęła wiodącą rolę w ruchu edukacyjnym w Izraelu i zagranicą. W 1993 Hadera była gospodarzem 1 Międzynarodowej Konferencji o Edukacji Demokratycznej, która od tamtego czasu odbywa się każdego roku w innym państwie i jest znana jako Konferencja Hadera. Wiele szkół demokratycznych jest tworzonych na terenie całego Izraela w ślad za nią, a obecnie wiele szkół państwowych i systemów szkół regionalnych przechodzi proces demokratyzacji pod wpływem modelu edukacyjnego ukształtowanego przez szkołę Hadera.

Dowody uznania za działania szkoły mogą być zauważone w różnorodnych nagrodach, które szkoła otrzymała na przestrzeni lat, wliczając Nagrodę Edukacji (1994) oraz tytuł Obrońcy Jakości Rządzenia (1996) od Izraelskiego Ruchu na rzecz Jakości Rządzenia.

Więcej o historii szkoły >>

Więcej informacji (w języku angielskim): The Democratic School of Hadera

Zdjęcie pochodzi ze strony Democratic School of Hadera - Download Free Photos

 

Zdjęcie pochodzi ze strony Democratic School of Hadera - Download Free Photos