Myśl o założeniu wolnej od przymusu i presji szkoły zainicjowała grupa niezadowolonych rodziców, którzy tak motywowali swoje działanie: Łączyło nas głębokie przekonanie, że istniejący obecnie system edukacji uczyni naszym dzieciom nieodwracalne szkody. W Sudbury Valley nasze dzieci będą miały tylko takie zajęcia, jakie  same zainicjują. Obecnie w szkole rzadko odbywają się zajęcia w powszechnym tego słowa znaczeniu. Można mieć wrażenie, że stale trwa przerwa w lekcjach, w czasie której ciągle coś się dzieje. 

Podobnie jak w Summerhill dzieci mają dużą wolność w wyborze spędzania czasu wolnego i decydowania o sobie.

Mimo to okazuje się, że efektywność szkoły według kryteriów tradycyjnej szkoły jest bardzo wysoka, gdyż absolwenci Valley w 52% kończyli college lub uniwersytet ze stopniem licencjata lub magistra. Takie wyniki są efektem uwolnienia dziecięcych pasji i zainteresowań, na które przeznaczały większość swojego czasu.

Tak w osobnym tekście uczeń Sudbery Valley School w ramach pracy dyplomowej opowiada o czasie spędzonym w tym miejscu. Zobacz >>

Szkolny system demokratyczny

Szkoła charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętym i sprawnie działającym systemem samorządności uczniów i personelu. W efekcie mimo dużej swobody w szkole panuje wysoki poziom zachowania, którego głównym wyznacznikiem jest szacunek wobec innych.
Zasady zachowania określa zbiór przepisów, które zostały wprowadzone decyzją walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenia to zebrania społeczności szkolnej, w których mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie. Interesująca jest procedura rozwiązywania sporów oraz doniesień o wykroczeniach. Przewiduje ona wnoszenie  do wybranej przez społeczność korporacji sędziowskiej skarg na piśmie. W następnym etapie prowadzone jest dochodzenie, na koniec którego może zostać wniesione oskarżenie. Kolejnym etapem jest proces, ale jeśli np. oskarżony się przyzna do winy, wówczas nie trzeba prowadzić procesu, ale wyznacza się karę, która jest zwykle dość łagodna i proporcjonalna do szkody. Często kończy się na upomnieniu lub szczerej opartej na przyjaźni rozmowie, by poznać prawdziwe motywy nieprzepisowego zachowania dziecka.

Odpowiedzialne spełnione życie

Jeśli przyjąć, że celem edukacji powinno być wykształcenie szczęśliwych, odpowiedzialnych i spełnionych ludzi to Sudbery Valley w pełni realizuje ten postulat. Uczniowie podkreślają to w procedurze uzyskiwania dyplomów, która polega na udowodnieniu społeczności szkolnej, że jest się gotowym prowadzić odpowiedzialne życie. Uczniowie przekonują, że w Sudbery Valley School poczucie porażki, smutku czy pęta uzależnienia zostały zastąpione przez uczucia szczęścia, dobrego samopoczucia i sukcesu.

Więcej informacji: www.sudval.org