Szkoły demokratyczne są pozbawione przymusu uczenia się oraz autorytarnego traktowania uczniów.

W szkole demokratycznej dziecko jest traktowane jak pełnoprawny człowiek. W szkole demokratycznej to dziecko decyduje o swojej edukacji zgodnej z jego wewnętrznymi potrzebami. Wspólnie z innymi, zarówno nauczycielami jak i innymi uczniami, decyduje o zasadach i prawach panujących w szkole.

 W szkole demokratycznej młodzi ludzie mają prawo:

  • decydować o sobie: jak, kiedy, co, gdzie i z kim robią, w szczególności czego i jak się uczą;
  • do równego prawa w podejmowaniu decyzji odnoszących się do ich szkoły;
  • decydowania o przepisach i sankcjach - jeśli takie byłyby niezbędne. 

Wartości, którymi kierują się szkoły demokratyczne to:

  • szacunek i zaufanie dla dzieci,
  • równość statusu dzieci i dorosłych,
  • współodpowiedzialność za społeczność szkolną,
  • wolność wyboru działalności,
  • demokratyczne rządy sprawowane przez dzieci i pracowników, bez odniesienia do jakiegokolwiek rzekomo najwyższego przewodnika lub systemu. 

Mimo dużej wolności szkoły demokratyczne notują wysoki poziom skuteczności w nauce i kształtowaniu osobowości - otwartej na uczenie się i zdobywanie nowych doświadczeń.

Uczniowie szkół demokratycznych biorą odpowiedzialność za swoją edukację i dyscyplinę panującą w szkole. Dorośli w szkołach demokratycznych stanowią wsparcie i oferują uczniom swoją wiedzę i doświadczenie, z której uczniowie mogą skorzystać.

Więcej o tym jak działa szkoła demokratyczna >>

Na całym świecie istnieje wiele szkół demokratycznych, wolnych od przymusu i narzuconej dyscypliny. Jednymi z pierwszych szkół były Summerhill w Wielkiej Brytani oraz Sudbery Valley School w USA.

Przeczytaj o najbardziej znanych szkołach demokratycznych >>

Szkół demokratycznych jest na świecie coraz więcej. Powstają każdego roku - najwięcej w USA, Izraelu, Niemczech. Przyjmują uczniów, którzy chcą rozwijać się w indywidualny sposób, którzy nie chcą poddawać się przymusowemu ujednoliceniu w tradycyjnych szkołach.

Lista wszystkich szkół demokratycznych >>

Szkoły demokratyczne wspierane są przez różnego rodzaju organizacje szkół demokratycznych, których zadaniem jest między innymi: propagowanie idei edukacji demokratycznej.

Lista organizacji na rzecz edukacji demokratycznej >>

Naszym celem jest doprowadzenie do powstania w Polsce w pełni demokratycznych szkół. Coraz więcej osób chce się zaangażować w budowę demokratycznej edukacji. Zapraszamy do skorzystania z informacji z naszego serwisu. Skontaktuj się z nami jeśli chcesz zaangażować się w tworzenie szkoły demokratycznej w swojej okolicy. Razem będziemy skuteczniejsi!