Summerchill – szkoła, która nadała nowy kierunek.

W 1921 A.S. Neill, zakłada Summerhill, do której przyjmuje dzieci z całego kraju. Część przyjmowanych dzieci jest uznana przez ówczesny system edukacyjny jako niedostosowana, sprawiająca trudności wychowawcze i edukacyjne. Dzieci jednak w trakcie pobytu w Summerhill stają się przyjazne innym, chętne do współpracy, codziennie uczą się nowych rzeczy. Wszyscy uczniowie nowatorskiej szkoły są zakochani w swojej szkole i nie mogą doczekać się końca wakacji, by do niej wrócić.

Co się dzieje w Summerhill?

Receptą okazuje się wolność, zaufanie i samorządność. Neill przyjmuje w swojej szkole zasady, według których dzieci same mogą dokonywać wyborów i sprawować władzę. Dzieci nie muszą podlegać narzuconym wymaganiom i ocenom. Nie stosuje się wobec nich odgórnej presji. Dzieci mogą cały czas spędzać na zabawie, jeśli tylko tego zapragną. Dorośli są partnerami, którzy starają się nie ingerować w świat swoich młodszych przyjaciół, ale jedynie dać im bogatą ofertę, z której mogą skorzystać.
Wielu zastanawia się, jakim cudem Neillowi udaje się w szkole osiągnąć porządek, atmosferę przyjaźni a zarazem postępy w nauce mimo braku przymusu do nauki.
Głównym regulatorem zasad panujących w szkole jest samorząd złożony ze wszystkich uczniów i nauczycieli, który na ogólnych zebraniach rozstrzyga o sprawach dotyczących życia na terenie szkoły i internatu. Każdy ma równy głos. Społeczność Summerhill uchwala lub zmienia wspólnie przepisy, do których należy się podporządkować. W efekcie uczniowie mogą robić to, na co mają ochotę, o ile nie ogranicza to swobody kolegów, nauczycieli i nie łamie regulaminu, który przyjęli.


Zobacz także: 

Polska strona poświęcona szkole demokratycznej Summerhill: www.summerhill.pl 

Blog poświęcony szkole Summerhill: www.szkola-summerhill.blogspot.com


 

Szkoła szczęśliwych ludzi

Po śmieci A.S. Neilla szkołę nadal z powodzeniem prowadzi jego córka. Szkoła zachowała większość ze swoich zasad oraz nadrzędny cel przywrócenia dziecku szczęścia i możliwości samostanowienia we wspólnocie.
Szkoła swą działalnością stała się inspiracją dla szkół na całym świecie, a poprzez demokratyczne zarządzanie i odrzucenie przymusu stała się silną alternatywą wobec szkół tradycyjnych.

Warto zapoznać się z raportem z inspekcji szkoły dokonanej przez OFSTED (inspektorów ministerstwa edukacji). 

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie szkoły: www.summerhil.co.uk

W Polsce na temat szkoły Summerhill narosło sporo mitów, które ograniczyły możliwość wprowadzania do polskich szkół zasad szkół demokratycznych. Wiele osób ją krytykujących nigdy nie spotkało się i nie rozmawiało z absolwentami lub ocenia szkołę jedynie przez pryzmat umiejętności akademickich a nie faktycznych kompetencji przygotowywujących  do życia we współczesnym świecie.

Koncepcja szkoły Summerhill (w wersji polskiej) znajduje się także na stronie: Summerhill.pl

Summerhill w Polsce, samerhil w polsce, wolna szkoła,