European Democratic Education Community UDEC

www.eudec.org

EUDEC jest organizacją non-profit, promującą edukację demokratyczną jako rozsądny model edukacyjny dla wszystkich państw demokratycznych.

Jej członkami są osoby fizyczne, szkoły i instytucje z całej Europy, często z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji demokratycznej.

EUDEC gromadzi te doświadczenia i wiedzę i dzieli się nimi poprzez:

  • informacje on-line o edukacji demokratycznej w teorii i praktyce,
  • publikacje,
  • konferencje, spotkania i seminaria,
  • partnerstwa szkół oraz wymiany,
  • możliwości odwiedzania szkół,
  • wzajemne wspieranie się sieci szkół, uniwersytetów, organizacji oraz grup nowych inicjatyw.

Tym, co wyróżnia EUDEC jako organizację jest aktywna rola odgrywana przez uczniów na wszystkich poziomach - poszczególnych członków, w Radzie EUDEC, w planowaniu konferencji, w organizacji programów.

 

AERO

http://www.educationrevolution.org

AERO została założona w 1989 roku. Misją AERO jest wywołanie rewolucji w edukacji, aby edukacja skupiona na uczniu stała się dostępna dla każdego. Jednym z obszarów specjalizacji AERO jest demokratyzacja procesów w edukacji. Równie ważne jest tworzenie sieci wszystkich form edukacyji alternatywnej.

 

The Institute for Democratic Education in America

http://www.democraticeducation.org

IDEA, Instytut Edukacji Demokratycznej w Ameryce, jest organizacją non-profit, której misją jest pokazanie, że wszyscy młodzi ludzie mogą zaangażować się w znaczący sposób w swoje wykształcenie i zdobyć narzędzia do budowania sprawiedliwego, demokratycznego i zrównoważonego œświata. IDEA współpracuje ze społecznośœciami lokalnymi w całym kraju.

 

Instytutu Edukacji Demokratycznej

http://www.democratic.co.il/en

Wizją Instytutu Edukacji Demokratycznej jest promowanie kultury demokratycznej w edukacji i w społeczności lokalnej.

Demokratyczna kultura to kultura, która uznaje odpowiedzialność wspólnoty i pozwala rozwijać wyjątkowość każdej jednostki w społeczeństwie. Celem jest także stworzenie możliwości współpracy między ludźmi i ich otoczeniem, do promowania sprawiedliwości i zrównoważonego społeczeństwa.

Instytut Edukacji Demokratycznej jest zaangażowany w modyfikację i tworzenie instytucji edukacyjnych i programów studiów w Izraelu i na całym świecie.

 

Sudbury-onderwijs in Nederland

www.sudbury.nl

Fundacja wspiera rozwój szkół demokratycznych wzorowanych na Sudbury w Holandii. 

 

Sudbury Valley School

www.sudbury.de

Społeczna inicjatywa wspierająca rozwój szkół demokratycznych w Niemczech, które zostały oparte na modelu Sudbury Valley School.

Na portalu znaleŸć można informacje na temat poszczególnych szkół i nowych inicjatyw a także uzyskać informacje i materiały o szkołach Sudbury.