Wizja Szkoły

Edukacja demokratyczna opiera się na uznawaniu równych praw każdego człowieka do swobody i szacunku, do wolności myśli i opinii. Szkoła Demokratyczna stara się stworzyć kontekst, w którym każda osoba może bez przeszkód żyć i uczyć się, poprzez naukę pluralistyczną, demokratyczny sposób życia oraz dawanie każdemu dziecku możliwości wybrania jego obszarów zainteresowań oraz decydowania, w jaki sposób chce spędzić dzień w szkole. Punktem wyjścia jest przeświadczenie, że dzieciom nie powinno się odmawiać ich naturalnych prawa człowieka.

Podstawowym założeniem szkoły jest to, że jeśli dziecku w okresie jego dorastania okazywany jest szacunek, to jako dorosły będzie ono okazywać taki sam szacunek innym ludziom a także swojemu otoczeniu. Dlatego szkoła pozwala swoim uczniom na wolność i dokonywanie wyboru w nauce podczas doświadczania życia w społeczeństwie demokratycznym. W Szkole Demokratycznej w Haderze demokracja realizowana jest w społeczności dzieci i dorosłych (uczniów, rodziców i nauczycieli) o równych prawach, których przedstawiciele prowadzą szkołę i są równymi partnerami w podejmowaniu decyzji bez względu na wiek, płeć, wyznanie lub rasę.

W Szkole Demokratycznej w Haderze jednostka jest częścią grupy i społeczności, której każdy członek jest równy. W Szkole Demokratycznej podkreśla się znaczenie rozwoju umiejętności społecznych i zachęca się do komunikacji pełnej szacunku, która buduje współpracę – jako część procesu edukacji istoty ludzkiej jako istoty społecznej.

Szkoła Demokratyczna zachęca do wolności w nauce i oferuje szeroką gamę pól zainteresowań oraz obszarów nauki. Każdy uczeń może zaprojektować program nauczania i rodzaj uczenia, który najbardziej mu odpowiada.

Szkoła postrzega swoich studentów jako pełne istoty ludzkie i pozwala im skupiać się, od młodego wieku, na tym co jest ważne dla wszystkich istot ludzkich – na nabywaniu wiedzy o samym sobie, wyznaczaniu celów i nabywaniu niezbędnych umiejętności do ich zrealizowania. To właśnie wolność wyboru pozwala uczniom doświadczać głębokiego poczucia niezależności, suwerenności i własnej wartości, a te wzmacniają wewnętrzne mocne strony dziecka. Każdy człowiek posiada inne umiejętności i talenty, typ inteligencji, tempo uczenia się czy motywację. Szkoła stara się zachęcać każdego ucznia, aby w pełni realizował swój potencjał biorąc pod uwagę własne pragnienia i uzdolnienia. Podstawowe przeświadczenie, że każde dziecko może się w czymś wyróżniać, pomaga Szkole Demokratycznej towarzyszyć każdemu uczniowi na drodze samopoznania próbując, w tym samym czasie, ustalić jakie są talenty i aspiracje dziecka.

W codziennym życiu szkolnym Szkoła Demokratyczna próbuje tworzyć kontekst, w którym dzieci mogą kontynuować swoją „osobistą podróż”; dorośli w szkole opiekują się dzieckiem podczas procesu, który ono przechodzi w ciągu szkolnych lat, czy to poprzez bycie osobistym mentorem, czy poprzez współdzieloną drogę życia, która wyraża się w klasie, na podwórku szkolnym, w pracach komisji, itd. Rolą towarzyszących dorosłych jest pomaganie w nabywaniu umiejętności, wyjaśnianie celów i wytyczanie dróg do realizowania tych celów.