O szkole Hadera

Szkoła Demokratyczna w Haderze jest społecznością edukacyjną, która działa na zasadach Deklaracji Praw Człowieka. Szkoła została utworzona w 1987 roku. Należy do nieregionalnego państwowego systemu edukacyjnego. Uczy się w niej około 400 uczniów z Hadery, Pardes Hanna-Karkur oraz z okolicznych społeczności.

Szkoła, która służy uczniom od przedszkola do 12 klasy, łączy uczniów ze wszystkich sektorów populacji (świeckich, religijnych, nowych emigrantów, urodzonych w kraju i tak dalej). Szkoła jest podzielona na trzy sekcje pod względem wieku: przedszkole, szkołę podstawową oraz szkołę średnią.
Szkoła Demokratyczna dąży do rozwijania środowiska, które wspiera wolność uczniów, szanuje ich autonomię, a także pozwala im działać samodzielnie, budując w tym samym czasie wspierającą, wzajemnie wiążącą strukturę społeczną. Ponieważ środowisko to powstaje nie poprzez interwencję władzy hierarchicznej, ale z odpowiedzialności osobistej, uczniowie muszą rozwinąć umiejętności podejmowania decyzji oraz krytycznej oceny.

Wartości, takie jak wzajemny szacunek, który przyznaje miejsce dla unikalności każdego z nas, tworzą społeczeństwo z równymi prawami dla wszystkich. Zgodnie z tą zasadą, uczniowie specjalnej troski są zintegrowani ze środowiskiem szkolnym. Grupa siedmiu uczniów – niektórzy z umiarkowanymi upośledzeniami rozwojowymi a inni z zespołem Downa – uczy się w szkole w strukturze unikalnej grupy – klasy Yahad. Dodatkowo, szkoła jest otwarta dla uczniów z różnorodnymi trudnościami i zaburzeniami uczenia się, tak samo jak dla uczniów, którzy zostali wydaleni ze zwykłych placówek edukacyjnych z wielu różnych powodów. Dla wszystkich tych uczniów, społeczność szkolna jest w stanie dokonać nieprawdopodobnego – całkowicie i skutecznie integruje ich z innymi w strukturze szkolnej.

Szkoła Demokratyczna w Haderze stanowi unikalny model ideologiczny i przez lata stała się wiodącą siłą w ruchu edukacyjnym w Izraelu oraz na świecie. W 1993 roku po raz pierwszy, w Haderze, odbyła się międzynarodowa konferencja na temat edukacji demokratycznej. Konferencja ta, nazwana Konferencją Hadera, odbywa się co rok, a jej gospodarzem za każdym razem jest inne państwo. Szkoła jest symbolem i modelem, który ogólnie mówiąc, stymuluje i katalizuje sposób myślenia w całym izraelskim systemie edukacyjnym: na terenie całego kraju szkoły edukacyjne są tworzone w ślad za nią, wiele szkół państwowych i systemów szkół regionalnych przechodzi proces demokratyzacji pod wpływem jej modelu edukacyjnego.