Historia Szkoły

Szkoła Demokratyczna w Haderze została założona w 1987 roku. Jej inicjatorem był Yaakov Hecht, który wspólnie z rodzicami i wychowawcami dążył do utworzenia szkoły, która umożliwiłaby swoim uczniom uczenie się i działanie w warunkach wolnego wyboru podczas bezpośredniego doświadczania życia w społeczeństwie demokratycznym.

Utworzona została organizacja non profit, złożona z 300 rodzin poświęconych postępowi w zakładaniu szkoły, otrzymano zgodę z Ministerstwa Edukacji, a następnie po poszukiwaniach w całym kraju, władze samorządowe miasta Hadera wyraziły zgodę na założenie szkoły na ich terytorium. Po trzech miesiącach od otwarcia, szkoła przeniosła się ze swojej pierwszej lokalizacji w domu kultury do gaju eukaliptusowego na wzgórzu na południowej granicy miasta, pomiędzy sadami i polami, w zielonej otwartej przestrzeni, którą zajmuje do dnia dzisiejszego.  Szkolny system pedagogiczny został utworzony w ciągu kilku pierwszych lat przy wspólnym wysiłku pracowników, rodziców i uczniów. Jego centrum stanowi demokratyczny systemem i parlament, tworzący miejsce do dyskusji i prowadzenia szkoły. W procesie tworzenia szkoły zostały skrystalizowane i zdefiniowane różne cele; rutynowe działania szkoły oraz jej demokratyczna tradycja stały się bardziej zaawansowane a charakter szkoły przyjął swój kształt.

W ciągu tych lat struktura organizacyjna szkoły także przyjęła swoją formę. System demokratyczny szkoły został utworzony w dyskusjach w parlamencie, a autorytet dyrektora stopniowo przechodził do instytucji demokratycznych szkoły. Kulminacją tego procesu była decyzja, aby wybierać dyrektora szkoły w sposób demokratyczny. W tym samym czasie szkoła nabierała swojego charakteru, toczył się proces o uznanie szkoły przez system edukacyjny. W 1992 roku szkoła została oficjalnie uznana za szkołę eksperymentalną.  Dwa lata później, w 1994, szkoła otrzymała Nagrodę Edukacji od prezydenta i ministra edukacji, a w 1996 roku otrzymała tytuł Obrońcy Jakości Rządzenia (1996) od Izraelskiego Ruchu na rzecz Jakości Rządzenia.

W 1993 szkoła była organizatorem międzynarodowej konferencji o edukacji demokratycznej. Jej sukces sprawił, że konferencja, znana jako IDEC, odbywa się co roku, za każdym razem w innym państwie.

Szkoła Demokratyczna w Haderze stała na czele procesu, który był źródłem dla całego ruchu edukacyjnego w Izraelu i na całym świecie: wiele szkół demokratycznych działa obecnie w Izraelu, szkoły państwowe i systemy szkół regionalnych przechodzą proces demokratyzacji pod wpływem modelu edukacyjnego ukształtowanego przez szkołę. Yaakov Hecht razem z grupą pracowników szkoły ustanowił Instytut Edukacji Demokratycznej, aby rozpowszechnić ideę edukacji demokratycznej oraz szkolić nauczycieli do pracy w szkołach demokratycznych.