Stowarzyszenie Szkół Demokratycznych w Izraelu

W 1992 r. Szkoła Demokratyczna w Haderze uzyskała nagrodę Prezydenta Izraela jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie z dziedziny pedagogiki

Instytut Edukacji Demokratycznej (IED) w Tel Awiwie założył Yaacov Hecht, również założyciel i dyrektor Szkoły Demokratycznej w Haderze. Instytut zajmuje się badaniami, rozwojem, rozpowszechnianiem i wdrażaniem edukacji demokratycznej tak w Izraelu, jak i na całym świecie. Od roku 1987 IED prowadzi sieć szkół demokratycznych (Democratic School Network), która obecnie liczy 30 placówek. Instytut wspomaga i wspiera też grupy rodziców i pedagogów, którzy zakładają nowe szkoły demokratyczne.

W 1992 r. Szkoła Demokratyczna w Haderze uzyskała nagrodę Prezydenta Izraela na rzecz tej właśnie edukacji, a jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie z dziedziny pedagogiki w tym kraju. W roku 1993 IED zainicjowało unikalny program w zakresie kształcenia nauczycieli, kadr pedagogów w zakresie edukacji demokratycznej, który jest organizowany wspólnie z Kolegium Nauczycielskim - „Seminarium Hakibucim". W tym samym roku IED zorganizowało pierwszy międzynarodowy kongres na rzecz edukacji demokratycznej - IDEC (International Democratic Education Conference), który od tego czasu odbywa się każdego roku. Konferencja ma miejsce na terenie jednej z rozsianych po całym świecie szkół demokratycznych a biorą w niej udział pedagodzy, uczniowie i rodzice.

W 1994 IED rozpoczęło wydawać „Siman She'ela" („Zapytajnik") - hebrajskojęzyczną publikację poświęconą wychowaniu. W 1996 r., tuż po zabójstwie premiera Ichaka Rabina, izraelskie Ministerstwo Edukacji poprosiło IED, aby zaincjowało i prowadziło program „ szkoły realizujące demokrację". Była to próba wprowadzenia zasad wychowania demokratycznego w ogólnokrajowym systemie oświatowym. Do tej pory wzięło w nim udział około 100 szkół. Dwa lata pózniej, w roku 1997, IED zostało uznane przez Departament do Spraw Eksperymentów i Przedsiębiorczości" resortu Wychowania (Ministerstwa Edukacji) za jeden z czterech ośrodków kształcenia ustawicznego (advanced training centres), co świadczy o tym, jak wielką rangę przywiązują władze tego kraju do powyższego modelu kształcenia.

Od roku 1999 IED bierze udział w „Forum Hawadi" - unikalnym programie kreowania nowego modelu koegzystencji między Żydami a Arabami w regionie Wadi Ara - Iron. Już od 2000 r. organizacja ta sprawuje pieczę nad procesem demokratyzowania kraju poprzez rozwijanie innowacyjnych systemów kształcenia w regionalnych systemach oświatowych (regional education systems) w kilku miastach Izraela. W 2001 roku IED zainaugurowało czteroletnie studia na stopień Bachelor of Education - licencjackie studia pedagogiczne w zakresie edukacji demokratycznej. Program tych studiów jest realizowany wspólnie z powyższym „Seminarium Hakibucim".

W tym samym roku IED doradzało Ministerstwo Edukacji na temat tego, jak włączyć procedury i zasady edukacji demokratycznej do kształcenia i wychowania młodzieży marginalizowanej społecznie i wychowawczo. W 2002 IED założyło niezależne wydawnictwo specjalizujące się w literaturze poświęconej temu modelowi edukacji. Prowadzi ono również internetową księgarnię „Letzet Meharibua" („Wychodząc z kwadratury koła").

David French


 

Artykuł pochodzi ze strony: http://gazeta.edu.pl/stowarzyszenie_szkol_demokratycznych_w_izraelu-95_164-0.html