Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach

Książka powstała jako wyraz fascynacji autorów zarówno pedagogią Alexandra S. Neilla przepojoną głębokim humanizmem i niezwykłą znajomością psychologii dziecka, jak i fascynacji szkołą Summerhill w Anglii, którą autorzy odwiedzili w lipcu 2010 roku. Summerhill istnieje ponad 90 lat.

Autorzy będąc przekonani o ponadczasowości idei Neilla, postanowili zbadać czy jego Summerhill również stała się paradygmatem dla instytucji w Polsce — problem ten stanowi główny cel opracowania. Celem publikacji jest także dostarczenie informacji przede wszystkim studentom kierunków pedagogicznych o niezwykłej koncepcji Neilla i jej praktycznemu zastosowaniu w Summerhill. Wyniki badań autorów mogą być też pomocne dyrektorom szkół i nauczycielom w pokonywaniu barier i mankamentów w funkcjonowaniu ich placówek, służąc jako wzór dla poprawy jakości ich działania.

Publikacja jest pierwszą, jak do tej pory, która przedstawia poszukiwanie odzwierciedlenia i zastosowania koncepcji Neilla w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Publikacja ma charakter raportu z badań, autorzy posłużyli się też metodą monografii pedagogicznej. Rozdział I ukazuje sylwetkę A.S. Neilla oraz stworzoną przez niego szkołę Summerhill.

W rozdziale II przedstawiono trzy polskie placówki, które wzorują się na pedagogii Neilla lub wykorzystują niektóre idee. Rozdział III zawiera opinie wybitnych polskich pedagogów jak i praktyków edukacyjnych odnośnie systemu edukacyjnego Neilla i jego wpływu na edukację światową. Publikację zamyka kilka aneksów i ilustracji. 

Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach - można zamówić mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.) i otrzymać za zaliczeniem pocztowym. W mailu należy podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres wysyłki,  e-mail, tytuł: Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach, autor: Renata Brzezińska, Artur Brzeziński, liczba egzemplarzy:..