Fundacja

Fundacja EDUKACJA DEMOKRATYCZNA jest organizacją non-profit. Celem statutowym Fundacji jest upowszechnienie edukacji demokratycznej w Polsce. 

Fundacja działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nasze cele

 • Zmiana sposobu postrzegania i rozumienia obowiązkowej edukacji dzieci i młodzieży, tak aby edukacja demokratyczna stała się równoprawną formą obowiązkowej edukacji;
 • Nowelizacja przepisów polskiego prawa w zakresie oświaty, w taki sposób, by prawo wspierało tworzenie i rozwój szkół demokratycznych;
 • Rozszerzenie zakresu kształcenia nauczycieli w Polsce o kompetencje i podejście wymagane w szkołach demokratycznych (nauczyciel inspirujący i wspierający, a nie nakazujący i oceniający).

Nasze działania

 • Prowadzenie kampanii edukacyjnych dla zwiększenia świadomości społecznej dot. szkół demokratycznych;
 • Wspieranie grup społecznych powołujących szkoły demokratyczne;
 • Wspieranie badań naukowych dotyczących demokratyzacji szkół;
 • Współpraca z innymi organizacjami, grupami i osobami działającymi na rzecz demokratyzacji życia społecznego;

Zarząd Fundacji

 • Michał Jankowski

Siedziba Fundacji

 • FUNDACJA EDUKACJA DEMOKRATYCZNA
 • ul. Fryderyka Skarbka 26 lok. 2
 • 60-348 Poznań

Kontakt

 • e-mail:  info @ edukacjademokratyczna.pl

Nr rachunku bankowego 

 • 91 1600 1084 1846 5418 0000 0001
 • BNP Paribas Bank, oddział w Poznaniu

Dane rejestrowe

 • KRS: 0000457981
 • REGON 302403537
 • NIP 779 241 30 22

Statut