To jaka atmosfera panuje w szkołach demokratycznych często najlepiej oddają wypowiedzi uczniów. Jedną z nich stanowi praca dyplomowa ucznia szkoły Sudbury Valley School. Treść zaczerpnięto z książki "Edukacja w wolności" autorstwa D. Gribble:

Naprawdę czuję, że jestem do tego gotów i sadzę, że w ciągu ostatnich czterech lat dowiodłem, iż jestem osobą odpowiedzialną i potrafiącą o siebie zadbać.
Według mnie, być odpowiedzialnym oznacza umieć sprawować kontrolę nad własnym życiem i czynami, robić to, co się zaplanowało i być uczciwym w stosunku do siebie. Oznacza to również mieć odwagę wprowadzania zmian, kiedy są potrzebne i działać na rzecz swojej społeczności.

Tym co pozwala szkole, która wyznaje wolność z odpowiedzialnością, na codzienne trwanie jest szacunek. Szkołę tworzy szacunek okazywany przez każdego ucznia samemu sobie oraz innym uczniom w przyjmowaniu wyzwania wolności edukacyjnej oraz postrzeganiu zasad i procedur. To  także szacunek, który mają członkowie personelu do dzieci, poprzez nie mówienie im jak powinny korzystać ze swojego czasu oraz poprzez pomaganie, kiedy jest to potrzebne. To zaufanie rodziców względem dzieci w tym innym modelu edukacyjnym oraz zrozumienie, że sprostanie wyzwaniom, które wolność stawia przed dziećmi, wymaga czasu.

Jaki jest rezultat wolności edukacyjnej? Uczniowie odkrywają, kim są  i co kochają. To jest prawdopodobnie najważniejsza lekcja, jaką uczniowie otrzymują w DVS i w szkołach Sudbury.

W 1992 r. Szkoła Demokratyczna w Haderze uzyskała nagrodę Prezydenta Izraela jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie z dziedziny pedagogiki

Instytut Edukacji Demokratycznej (IED) w Tel Awiwie założył Yaacov Hecht, również założyciel i dyrektor Szkoły Demokratycznej w Haderze. Instytut zajmuje się badaniami, rozwojem, rozpowszechnianiem i wdrażaniem edukacji demokratycznej tak w Izraelu, jak i na całym świecie. Od roku 1987 IED prowadzi sieć szkół demokratycznych (Democratic School Network), która obecnie liczy 30 placówek. Instytut wspomaga i wspiera też grupy rodziców i pedagogów, którzy zakładają nowe szkoły demokratyczne.