WSPIERAMY TWORZENIE SZKÓŁ DEMOKRATYCZNYCH W POLSCE

W KTÓRYCH DZIECI SAME DECYDUJĄ O SWOJEJ NAUCE I ROZWOJU ORAZ NA RÓWNI Z DOROSŁYMI USTANAWIAJĄ PRAWA PANUJĄCE W SZKOLE

Szkoła demokratyczna

 

Zobacz jak działa szkoła demokratyczna, gdzie obecnie takie szkoły już funkcjonują oraz najbardziej znane szkoły demokratyczne. Szkoły demokratyczne są szansą dla naszych dzieci.

Czytaj Więcej >>

Lista szkół demokratycznych

 

Zobacz gdzie w Polsce i na świecie działają szkoły demokratyczne. Obecnie jest już kilkaset szkół, które działają w oparciu o Prawa Człowieka oraz wolność i podmiotowość jednostki. Ich liczba stale rośnie.

Lista szkół >>

Filmy o edukacji demokratycznej

 

Zobacz zmiany w podejściu do edukacji zachodzące na świecie. Zobacz różnice pomiędzy edukacją a szkolnictwem - pomiędzy potrzebami rozwojowymi dzieci i młodzieży a tym co narzuca system masowego szkolnictwa.

Oglądaj filmy >>

Jak to zrobić w Polsce

Zobacz jak w obecnym polskim systemie prawnym można stworzyć szkołę przyjazną dzieciom! Sprawdź jak pogodzić oczekiwania społeczne z potrzebami dzieci!

Poznaj Spark Academy >>

Na całym świecie powstaje coraz więcej szkół demokratycznych, szkół w których dzieci mają pełne prawo do decydowania o swojej nauce i rozwoju. Szkoły Demokratyczne na całym świecie, m.in. Summerhill School, Sudbury Valley School i wiele innych, od kilkudziesięciu lat udowadniają, że wolność w edukacji jest możliwa i dobrze przygotowuje do życia we współczesnym społeczeństwie. Dlaczego tak samo nie mogłoby być w Polsce?

Naszym celem jest wspieranie procesu tworzenia szkół demokratycznych w Polsce. Szkoła bez narzucanego przymusu jest możliwa także w naszym kraju. Również w Polsce dzieci mają prawo doświadczać demokracji i indywidualnego rozwoju w szkole.

Jeśli chciałbyś, aby w Polsce powstały szkoły, w których dzieci będą doświadczać wolności i szacunku dla swojej indywidualności włącz się do naszych działań.

Dziękujemy
Fundacja EDUKACJA DEMOKRATYCZNA